ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530766
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030181
รหัส Obec 6 หลัก :
  530766
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban sala school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านนาศิลา
ตำบล :
  โคกตาล
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-811385
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2501
อีเมล์ :
  baansara_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม กพศ.เขื่อนห้วยศาลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:00:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศาลา


นางนารี ผุดผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน