ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530767
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030182
รหัส Obec 6 หลัก :
  530767
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเรือทองคลองคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banruethongkhongkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเรือทอง
ตำบล :
  โคกตาล
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-673489
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กันยายน 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.22เขื่อนห้วยศาลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:16:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน