ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาโสม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530768
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030186
รหัส Obec 6 หลัก :
  530768
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาโสม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantasomschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านตำหนัก
ตำบล :
  ตะเคียนราม
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660131
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ศรีสะเกษเขต 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียนราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:16:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาโสม


ว่าที่ ร.ต.กิตติพัชญ์ เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโสม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน