ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาตราว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530769
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030183
รหัส Obec 6 หลัก :
  530769
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาตราว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannatrao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาตราว
ตำบล :
  ดงรัก
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660132
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  bannatrao@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงรัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 เมษายน 2560 เวลา 21:57:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาตราว


นายศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตราว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน