ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำปานวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530770
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030184
รหัส Obec 6 หลัก :
  530770
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจำปานวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  champanuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านจำปานวง
ตำบล :
  ดงรัก
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660134
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2533
อีเมล์ :
  champanuang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงรัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจำปานวง


นายสง่า ผุดผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปานวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน