ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530771
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030185
รหัส Obec 6 หลัก :
  530771
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแซรสะโบว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Saesabow School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแซรสะโบว
ตำบล :
  ดงรัก
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660133
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กรกฎาคม 2516
อีเมล์ :
  sb530771@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  23
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงรัก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:24:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแซรสะโบว


นายสุชีพ ตรีประเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซรสะโบว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน