ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวนาสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530772
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030188
รหัส Obec 6 หลัก :
  530772
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วนาสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wanasawan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวนาสรรค์
ตำบล :
  ไพรพัฒนา
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มีนาคม 2525
อีเมล์ :
  wanasawanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ. 23 (ภูสิงห์ชายขอบ)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 21:43:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวนาสวรรค์


นายทัตพล สิงหชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวนาสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน