ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530773
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030189
รหัส Obec 6 หลัก :
  530773
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไพรพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpraipattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านไพรพัฒนา
ตำบล :
  ไพรพัฒนา
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-920840
โทรสาร :
  045920840
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/07/2521
อีเมล์ :
  montree.nunthawong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูสิงห์ชายขอบ(กพศ.23)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไพรพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:00:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไพรพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน