ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530776
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030192
รหัส Obec 6 หลัก :
  530776
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธาตุพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthatphitthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านธาตุ
ตำบล :
  ละลม
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045660169
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2490
อีเมล์ :
  tpsch089@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละลมห้วยตามอญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละลม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:44:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม


นายชาญวิทย์ สันดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน