ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530777
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030193
รหัส Obec 6 หลัก :
  530777
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanKayung(Nonjarernsuksa)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านขะยูง
ตำบล :
  ละลม
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660170
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15พฤษภาคม 2521
อีเมล์ :
  kayung_2518 @hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละลมห้วยตามอญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละลม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:04:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)


นายชัยรัตน์ รุ้งแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน