ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทำนบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530778
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030196
รหัส Obec 6 หลัก :
  530778
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทำนบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TUMNOP
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านทำนบ
ตำบล :
  ห้วยตามอญ
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660168
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยตามอญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 16:52:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทำนบ


นายศักดิ์ ทรงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน