ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530779
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030197
รหัส Obec 6 หลัก :
  530779
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยตามอญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAYTAMON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกหลัก
ตำบล :
  ห้วยตามอญ
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  0885805066
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  04/04/2522
อีเมล์ :
  hauytamon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยตามอญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ


นายอดิศัดิ์ ธรรมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน