ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530780
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030204
รหัส Obec 6 หลัก :
  530780
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Keangsiribanpothong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโพธิ์ทอง
ตำบล :
  ห้วยตึ๊กชู
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-608105
โทรสาร :
  045608105
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2518
อีเมล์ :
  keangsiri2518@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.ห้วยตึ๊กชู(20)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยตึ๊กชู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:07:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง


นายสง่า อาจอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน