ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530782
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030199
รหัส Obec 6 หลัก :
  530782
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลภูสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanphusing School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตะแบง
ตำบล :
  ห้วยตึ๊กชู
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2508
อีเมล์ :
  anubanphusingschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยตึ๊กชู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:59:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์


นายสุริยา พุฒพวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน