ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530783
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030200
รหัส Obec 6 หลัก :
  530783
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kokyai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านโคกสามัคคี
ตำบล :
  ห้วยตึ๊กชู
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660172
โทรสาร :
   -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มีนาคม 2523
อีเมล์ :
  khokyai-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กพศ.ห้วยตึ๊กชู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยตึ๊กชู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่


นายชาญชัย ทวีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน