ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530784
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030201
รหัส Obec 6 หลัก :
  530784
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาเม็ง(อสพป.9)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TAMENG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโคกทะลอก
ตำบล :
  ห้วยตึ๊กชู
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-630230
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยตึ๊กชู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 21:21:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)


นายเจษฎากร รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน