ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530785
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030194
รหัส Obec 6 หลัก :
  530785
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรหมเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PROMJAREAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านพรหมทอง
ตำบล :
  ละลม
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660127
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2534
อีเมล์ :
  phromjarearn@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละลมห้วยตามอญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ละลม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ


นางรัตนา รุ้งแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน