ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530786
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030202
รหัส Obec 6 หลัก :
  530786
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนกยูง(อสพป.30)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nokyoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนกยูง
ตำบล :
  ห้วยตึ๊กชู
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-660231
โทรสาร :
  045-660-231
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/07/2499
อีเมล์ :
  nokyoong_2499@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยตึ๊กชู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11:29:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)


นายไพศาล จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน