ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530787
รหัส Smis 8 หลัก :
  33030203
รหัส Obec 6 หลัก :
  530787
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantoonglaung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านทุ่งหลวง
ตำบล :
  ห้วยตึ๊กชู
อำเภอ :
  ภูสิงห์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33140
โทรศัพท์ :
  045-964281
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2534
อีเมล์ :
  toonglaungschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยตึ๊กชู
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยตึ๊กชู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:03:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง


นางประไพพร พรหมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน