ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตาโกน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530788
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020150
รหัส Obec 6 หลัก :
  530788
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตาโกน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantakon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านตาโกน
ตำบล :
  ตาโกน
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0643133987
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  1033530788@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาโกน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 14:17:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตาโกน


นางสาววิชชุตา ไชยราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน