ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530789
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020159
รหัส Obec 6 หลัก :
  530789
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanmeungchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปลาซิว
ตำบล :
  หนองใหญ่
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  08-6259-4100
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:58:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)


นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน