ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530790
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020160
รหัส Obec 6 หลัก :
  530790
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongdumnongkhannoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองดุม
ตำบล :
  หนองใหญ่
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-603071,081-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  0000
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????????????????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มกราคม 2560 เวลา 12:55:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย


นายวีระพันธ์ พรมคำน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน