ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530791
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020161
รหัส Obec 6 หลัก :
  530791
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhwao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเขวา
ตำบล :
  หนองใหญ่
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-640765,085-
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพการศึกษาที่ 16 อำเภอเมืองจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08:41:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขวา


นายวิมลศักดิ์ ลุนลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน