ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530792
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020151
รหัส Obec 6 หลัก :
  530792
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปลาคูณ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangnongpakoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองปลาคูณ
ตำบล :
  ตาโกน
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0868786706
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/06/2499
อีเมล์ :
  kotasinkotasin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาโกน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:52:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ


ว่าที่ร้อยเอกเกริกชัย โคตะสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน