ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530793
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  530793
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhongwari(nipattammaporn-upathoum)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านห่อง
ตำบล :
  ตาโกน
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045969372
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ุ5 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  Banhong2499@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาโกน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10:40:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)


นายธนสมพร มะโนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน