ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530794
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  530794
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantaechaba
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านแต้
ตำบล :
  ตาโกน
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-641335-
โทรสาร :
  045641335
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  taechaba05071@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณภาพเมืองจันทร์ที่16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาโกน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:06:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )


นายประสิทธิ์ พวงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน