ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530795
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  530795
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเมืองจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muangchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเมืองจันทร์
ตำบล :
  เมืองจันทร์
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  087-2423174
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/01/2466
อีเมล์ :
  muangchan2019@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:07:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์


นายสัณหบุญยงค์ ยอดกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองจันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน