ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530796
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020155
รหัส Obec 6 หลัก :
  530796
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kebnga school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านกลาง
ตำบล :
  เมืองจันทร์
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  0610217729
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 /01/2466
อีเมล์ :
  kebnga@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 03:01:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)


นายสุขชัย สายทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน