ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530797
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020156
รหัส Obec 6 หลัก :
  530797
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแคน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองแคนใหญ่
ตำบล :
  เมืองจันทร์
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-660297
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1มิถุนายน2483
อีเมล์ :
  bannongkhanscool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:01:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแคน


นายบำรุง บัวไข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน