ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530798
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020157
รหัส Obec 6 หลัก :
  530798
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  เมืองจันทร์
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  092-752-9747
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/05/2519
อีเมล์ :
  2559.cok@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  16 เมืองจันทร์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08:24:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคก


นายพิเชษ อินทฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน