ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530799
รหัส Smis 8 หลัก :
  33020158
รหัส Obec 6 หลัก :
  530799
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  buntoom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทุ่ม
ตำบล :
  เมืองจันทร์
อำเภอ :
  เมืองจันทร์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33120
โทรศัพท์ :
  045-821008
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 กันยายน 2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 16
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองจันทร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่ม


นางสาววิภาดา บุญประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน