ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530800
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040200
รหัส Obec 6 หลัก :
  530800
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลเบญจลักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanbenjalak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเสียว
ตำบล :
  เสียว
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-605311
โทรสาร :
  045-605311
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   1 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  naraknaka_2012@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ภาษาไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 17:50:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์


นางสาวบุญร่วม วิชาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน