ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530801
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040203
รหัส Obec 6 หลัก :
  530801
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongnguluam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองงูเหลือม
ตำบล :
  หนองงูเหลือม
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-605315
โทรสาร :
  045605315
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มกราคม 2476
อีเมล์ :
  bannongnguleum@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองงูเหลือม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:46:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)


นายวรวิทย์ ทรัพย์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2