ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530802
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040201
รหัส Obec 6 หลัก :
  530802
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Daeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแดง
ตำบล :
  เสียว
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660380
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2438
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:18:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)


นางรัฐอนงค์ อินโหงว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน