ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530803
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040202
รหัส Obec 6 หลัก :
  530803
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonlai-nonglerng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองเลิง
ตำบล :
  เสียว
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660376
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 พฤษภาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจลักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:26:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง


นายไพสงค์ แซ่เตีย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไหล่-หนองเลิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน