ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530804
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040204
รหัส Obec 6 หลัก :
  530804
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองนกเขียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongnokkhian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองนกเขียน
ตำบล :
  หนองงูเหลือม
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969285
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 สิงหาคม 2490
อีเมล์ :
  nongnokkhian.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองงูเหลือม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:39:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน


นางสาวปิยะพร ทำบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน