ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530805
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040205
รหัส Obec 6 หลัก :
  530805
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขวาธะนัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khawtanang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขวาธะนัง
ตำบล :
  หนองงูเหลือม
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969283
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  khawtanangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ศก.เขต4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองงูเหลือม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08:45:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง


ว่าที่พันตรีรุ่งศิริ สุระถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาธะนัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน