ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530806
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040206
รหัส Obec 6 หลัก :
  530806
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนจักจั่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonjukjan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโนนจักจั่น
ตำบล :
  หนองงูเหลือม
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  084-4721383
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2513
อีเมล์ :
  ponpimon_2529@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจลักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองงูเหลือม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น


นายพิสิษฐ์ อุลัยพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจักจั่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน