ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530807
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040207
รหัส Obec 6 หลัก :
  530807
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannoonjakjansakhabanhuaysaew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านห้วยเสียว
ตำบล :
  หนองงูเหลือม
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045660241
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองงูเหลือม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10:29:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน