ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530808
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040209
รหัส Obec 6 หลัก :
  530808
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongwa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองหว้าน้อย
ตำบล :
  หนองหว้า
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660179
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2476
อีเมล์ :
  nongwalabschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน รุ่น 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12:45:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้า


นางสุจิตรา ภูมิภาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน