ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530809
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040210
รหัส Obec 6 หลัก :
  530809
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonkumtuejaturatwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนคำตื้อ
ตำบล :
  หนองหว้า
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-969286
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  nonkumtue109@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านโนนคำตื้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:53:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)


นายวชิระ ฉวีวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา (โรตารี่1)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน