ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพ็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530810
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040211
รหัส Obec 6 หลัก :
  530810
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเพ็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanPhek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเพ็ก
ตำบล :
  หนองหว้า
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/08/2490
อีเมล์ :
  krutar14@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:26:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเพ็ก


นายสรวิศิษฏ์ ทางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็ก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน