ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530811
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040212
รหัส Obec 6 หลัก :
  530811
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongbuayai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองบัวใหญ่
ตำบล :
  หนองหว้า
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660381
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  siriprapa3232@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจลักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2561 เวลา 10:09:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่


นายวรุตม์ มั่นจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน