ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530814
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040192
รหัส Obec 6 หลัก :
  530814
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าคล้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thakhloschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าคล้อ
ตำบล :
  ท่าคล้อ
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-960273
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2494
อีเมล์ :
  thakhlo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:09:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ


นายอัศวิน เกษสร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคล้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน