ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคับคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530816
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040194
รหัส Obec 6 หลัก :
  530816
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคับคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongk้้habkha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองคับคา
ตำบล :
  ท่าคล้อ
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660153
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิ.ย. 2512
อีเมล์ :
  Nongkhabkha.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจลักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคับคา


นางสาวกุลนิษฐ์ จุลเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคับคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน