ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530817
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040195
รหัส Obec 6 หลัก :
  530817
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสำโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonsamrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโนนสำโรงเหนือ
ตำบล :
  ท่าคล้อ
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660377
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 เมษายน 2502
อีเมล์ :
  nonsomrong@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:40:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง


นายจักรพันธ์ จันทะสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน