ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530818
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040196
รหัส Obec 6 หลัก :
  530818
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nong Yao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองยาว
ตำบล :
  ท่าคล้อ
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660244
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจลักษ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09:17:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองยาว


นางปรมาภรณ์ ทองสุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน