ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530819
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040197
รหัส Obec 6 หลัก :
  530819
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khamsa-art
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคำสะอาด
ตำบล :
  ท่าคล้อ
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045969276/0899026087
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 18:10:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำสะอาด


นางณัฐกานต์ ทางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน