ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530820
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040198
รหัส Obec 6 หลัก :
  530820
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAMKLANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคำกลาง
ตำบล :
  ท่าคล้อ
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660155
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2519
อีเมล์ :
  pramot2017id@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าคล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 21:43:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำกลาง


นายปราโมทย์ โคตพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน