ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองฮาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1033530821
รหัส Smis 8 หลัก :
  33040213
รหัส Obec 6 หลัก :
  530821
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองฮาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonghang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านวังทอง
ตำบล :
  หนองฮาง
อำเภอ :
  เบญจลักษ์
จังหวัด :
  ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ :
  33110
โทรศัพท์ :
  045-660383
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2490
อีเมล์ :
  nonghangkub@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฮาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 16:06:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองฮาง


นายจิตกร ป้องกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน